JK reģistrācijas veidlapa

Reflektanta dati

Datuma formāts diena-mēnesis-gads (31-12-2022)

Izglītības dati

Darba vietas dati

Dzīves vietas un saziņas dati

Uzņemšanas dati

Informāciju par iespēju studēt Juridiskajā koledžā uzzināju (drīkst atzīmēt vairākus):

Iesniegumam pievienoju:*